Meny

Välkommen till Ralångens fiber ekonomiska förening

Vår uppgift
är att se till att nordöstra delen av Aneby kommun får fiberuppkoppling
Här finns en karta över området

Bredbandsprojekt
Ralångens fiber ekonomisk förening


Bredbandsprojekt Ralångens fiber ekonomisk förening

Ralångens fiber ekonomisk förening registrerade 2015-01-20. En interimsstyrelse tillsattes med uppgift att undersöka intresset för anslutning till ett öppet fibernät. Vid årsstämman 2015-06-08 beslutades att bygga ett fibernät under förutsättning att statligt bidrag på 60 procent erhålls via Jordbruksverket.

Ansökan inlämnades hösten 2015 och beslut om bidrag beviljades 2016-06-21. I augusti 2016 påbörjades plöj- och grävarbeten för nedläggning av 11 mil fiberslag till 399 anslutningar, var av 281 inom bidragsprojektet.

Våren 2017 påbörjades inblåsning och svetsning av fibrer vilket skulle vara klart till 2017-07-01. På grund av personalbrist hos blås- och svetsföretaget försenades detta arbete fram till årsskiftet 2017–2018.

Anläggningen slutbesiktigades 2018-02-22 med godkänd besiktning och då Ralångens fiber övertog anläggningen.

Upphandling av kommunikationsoperatör genomfördes hösten 2016 och där avtal slöts med IP-Only Networks AB, att gälla under tiden 2017–2022.

Avtal är också skrivet med Com Hem, gällande gruppavtal under tiden 2018–2020. Där kan medlemmar och hyresgäster teckna sig för bredband, TV och fast telefoni.

Stöd utgår till projektet inom landsbygdsprogrammet 2014–2020, med högst 60 procent av godkänd kostnad.
Abonnemang och gruppavtalVi har slutit avtal med IP-Only som alltså kommer att bli vår kommunikationsoperatör (KO).
Gå gärna in på IP-Onlys hemsida www.ip-only.se så hittar ni mer information om bolaget och deras samarbetspartner.

Alla ska nu ha fått information (via e-post eller brev) om det gruppavtal som vi förhandlat fram. För att veta hur alla vill ha det har vi tagit in ett dokument från samtliga medlemmar och för samtliga anslutningar

De dokument som bifogades i informationen finns här:
Info om abonnemang,
Val av abonnemang,
TV-utbud ComHem

Det har inkommit ett antal frågor angående tjänsteleverantörer samt gruppavtalet.
Här finns lite mer information om gruppavtalet.


Så snart vi får in våra medlemmars adresser på IP-Onlys portal kommer ni att kunna gå in på IP-Onlys hemsida och ”logga” in med er bostadsadress.
På grund av informationsmiss från vår leverantör har detta blivit försenat och vi beklagar det verkligen djupt.
Vi vet att några av er har ”slitet ert hår” på grund av detta.

Tills vidare kan ni se exempel på tjänster och leverantörer på IP-Onlys hemsida här (gå långt ned på sidan, förbi där man anger sin adress).

Här kommer dessutom ännu lite mer information om gruppavtalet:
På ComHems Silver- respektive guldpaketet får man 80:- kronor rabatt mot normalprisernas som är 299:- respektive 439:-. Rabatterade priser alltså 219:- respektive 359:- per månad.
Om man önskar lägga till enbart enstaka kanaler så kostar respektive kanal 29:- alt. 59:- eller 99:- per månad beroende på vilken typ av kanal det är (ej rabatterade priser).
Övriga priser hittar ni på ComHems hemsida. De är inte rabatterade.
Observera att uppgradering från 100/10 till 100/100 mbit på gruppavtalet kostar 50:- per månad!

Ni är alltid välkomna att ringa till 0705-523034 om ni har ytterligare frågor.


Fiber med kraft till landsbygdenVad får du för pengarna?

• Du får ett framtidssäkrat kommunikationsnät för TV, radio, telefoni och internet! Detta är en förutsättning för en attraktiv och levande landsbygd där nya generationer kan utvecklas samtidigt som äldre tryggt kan bo kvar.

• Alla har pengar att spara i form av låga avgifter! även ett hushåll som endast önskar nyttja ett fåtal av de tjänster som erbjuds.

• Den nya anslutningen är inte väderberoende! Riskerna för tillfälliga avbrott eller störningar i samband med storm eller åska är närmast obefintliga.

• Ingen kommer tvingas till mobil telefoni när kopparnätet plockats ner! Fast telefoni kommer att fungera precis som vanligt och man kan behålla sitt gamla nummer.

• En ansluten fastighet har ett högre marknadsvärde! Om man någon gång ska sälja eller hyra ut sin fastighet har man ett ekonomiskt värde i anslutningen.

• Kapaciteten för Internet och dataöverföring är obegränsad! Varken 3G, 4G eller framtidens 5G spås överträffa fördelarna med fiber. 
Lägesrapport!


2018-05-06:

Vid försäljning av fastigheter dit fiber har anslutits är det viktigt att ett överlåtelseavtal om andel i Ralångens Fiber Ekonomisk förening tecknas och att både köpare, säljare samt föreningen ges var sitt signerat original på detta avtal.

Ni finner överlåtelseavtalet på denna länk.


2017-11-17:

Idag har det hänt. Hullaryd med omnejd har anslutits till fiber!

Efter lång väntan är det nu klart.

Om ni har två lampor lysande på er medieomvandlare (CPE) så är det dags att kontakta exempelvis ComHem (om ni har meddelat att ni önskar gruppavtal). Ring 0775 171720 till ComHems kundtjänst och beställ hem router och TV-Box.

Ni som inte önskar ComHems gruppavtal kontaktar IP-Only som hjälper er vidare.

En viss ”tröghet” hos tjänsteleverantörerna kan betyda att ni får svaret att ni inte finns registrerade. Be då kundtjänst att kontakta er när de ”hittar” er adress.

 

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Berndt Bårring på tel. 0705-523034.


2017-10-22:

För er som bor väster om Frinnaryds samhälle:

Svetsning av fiber i  skåp och fastigheter är i gång och cirka en tredjedel av skäpen är svetsade.

När samtliga svetsningar i i skåp och fastigheter är klara, kommer kopplingen till ODFn i noden att göras, vilket betyder att då kommer anslutningarna att vara klara och två lampor på medieomvandlaren (CPEn) att lysa.

Då är det också dags att kontakta ComHem eller IP-Only för beställning av tjänster.

Fler frågor? Kontakta Berndt Bårring på telefon 0705-523034.


2017-10-11:

Anledningen till att vi inte har informerat något på Hemsidan på några veckor är att vi inte har haft något nytt att rapportera – tyvärr.

Efter vårt byggmöte idag har läget klarnat något och vi kan se ljuset i mörkret.
När alla fel på östra sidan i området är åtgärdade, vilket vi hoppas skall ske denna vecka, fortsätter svetsningen västerut i så snabb takt som möjligt.

Blåsningen är klar (ett enda undantag).

ByNet anser att hela området bör vara anslutet och klart under första hälften av november.

Anledningen till den senaste förseningen är att framförallt svetsare inte har kommit som planerat.

Vi är i daglig kontakt med byNet och hoppas att alla snart är uppkopplade.

Ni som inte har gjort det: Sätt i kontakten till eluttaget på era medieomvandlare (cpe)! Det är nödvändigt för att kunna genomföra mätning och se om allt fungerar! Skulle ingen lampa lysa beror det troligtvis på att ni inte har tryckt på knappen på medieomvandlaren för att den skall kunna ta emot ström.
När två lampor lyser på medieomvandlren har ni fiber in i huset och ni kan göra er beställning till IP-Only eller Comhem (gruppavtal).


Ring Berndt Bårring på 0705-523034 om något är oklart.

 

2017-09-19:

Nu är de flesta anslutningar i Frinnaryd och öster om Frinnaryd samt Stjärneborg och Härjestad klara och kan användas. Några svetsningsarbeten återstår dock och några är felsvetsade och måste korrigeras.

Tänk på att kontakten till Medieomvandlaren måste vara isatt!

Tänk också på att det krävs en TV-box för varje TV-apparat.

Ni som skall ha ComHems gruppavtal: Kontakta ComHem på 0775-17 17 20. Ni som inte skall ha gruppavtalet kontaktar IP-Only för val av tjänsteleverantör.

Det jobbas självklart även på västra sidan om Frinnaryd, dvs i Hullaryd, med omnejd. Tyvärr kan vi inte ange något exakt datum för när detta område blir klart. Efterhand som blåsning och svetsning är klart, tänds även delar av eller hela detta område upp.

När ni har två lampor som lyser på medieomvandlarenär det dags att kontakta ComHem respektive IP-Only.

Om ni fortfarande har problem, kontakta Berndt Bårring på 0705-523034.

2017-09-01:

 

Adresserna i den nedan angivna listan är nu anslutna och har kopplat gruppavtal. De kan nu beställa beställa utrustning och tjänster. Se listan här .

Telefonnumret (till ComHem) att ringa för de som är med i gruppavtalet är 0775-17 17 20.

De som inte är anslutna till gruppavtalet men uppkopplade kan kontakta IP-Only och beställa de tjänster de önskar.

Att man är uppkopplad ser man på att två dioder lyser på mediaomvandlaren (alltså inte bara den gröna dioden med texten PWR).

Har ni frågor så ring gärna Berndt Bårring på 0705-523034.

2017-08-24:

 

Observera att medieomvandlaren nu måste vara påkopplad för att det ska gå att testa fiberuppkopplingen. Det är därför viktigt att alla har satt i kontakten till medieomvandlaren i väggutaget, när medieomvandlaren har ström lyser en grön diod vid texten PWR.

Eventuell uppsägning av befintliga tjänster är upp till den enskilde medlemmen att ordna. Detta görs i dialog den gamla respektive nya tjänsteleverantören. Man får här själv bestämma om man vill ha en överlappning av den gamla och nya tjänsten eller, om det skulle bli förseningar, riskera ett visst glapp.

Om du inte tidigare har anmält dig till gruppavtalet men nu önskar göra det, kontakta Berndt.

Har ni frågor så ring gärna Berndt Bårring på 0705-523034.

2017-08-22:

 

Som vissa av er redan har upptäckt har några fastigheter nu fått en aktiv fiberanslutning.

Det gäller delar av östra sidan av området.

Det verkar som om de som INTE skall ha ComHems gruppavtal kan kontakta IP-Only och beställa de tjänster ni önskar.

Vad gäller er med ComHems gruppavtal så väntar ComHem på att IP-Only öppnar upp nätet så att ni inom kort kan kontakta ComHem och anmäla er så att router och TV-box skickas hem till er. Förhoppningsvis kan första gruppen koppla upp sig 1 september.

Vi är i ständig kontakt med båda företagen och gör vad vi kan för att skynda på dem.

De anslutningar som INTE har ComHem gruppavtal får faktura kvartalsvis av Ralångens Fiber gällande förskottsbetalning av underhållsavgiften på 60:- kronor/månad.

Fakturering av beställda tjänster sker direkt till er av IP-Only eller vald tjänsteleverantör.

Anslutningar med ComHems gruppavtal får faktura kvartalsvis av Ralångens Fiber gällande förskottsbetalning av både avgiften för gruppavtalet samt underhållsavgiften, totalt 335:- krronor/månad.

Eventuella extra tjänster utöver tjänsterna som ingår i gruppavtalet faktureras direkt av ComHem.

Arbetet fortgår och vi hoppas att snart kunna få anslutningarna klara till övriga delar av området mycket snart.

Har ni frågor så ring gärna Berndt Bårring på 0705-523034.
Fiberkalkyl

Haurida Vireda Framtidsfiber - Kalkyl
Här kan du räkna ut hur mycket du skulle spara på att ansluta din fastighet till fiber.
 
Med ett kombinationspaket via fiber så kommer man kunna få fast telefoni, bredband och tv för totalt 335kr per månad.
 
Fyll i hur mycket du idag betalar i fasta avgifter varje månad för följande tjänster:
Fast telefoni
Bredband
Tv
     
 

Hittills har vi haft Namnlöst dokument 65896 st besök.

Design Manne Freyland och Kenny Carlsson (tack till Tobias Halldin)

Fotograf: Monica Larsson, Caroline von Wachenfelt mfl.