Meny
StyrelseLänkar

Välkommen till Ralångens fiber ekonomiska förening

Föreningen tillhandahåller fiber i nordöstra delen av Aneby kommun

Här finns en karta över området

Bredbandsprojekt
RalÄngens fiber ekonomisk förening


Bredbandsprojekt Ralångens fiber ekonomisk förening

Ralångens fiber ekonomisk förening registrerade 2015-01-20. En interimsstyrelse tillsattes med uppgift att undersöka intresset för anslutning till ett öppet fibernät. Vid årsstämman 2015-06-08 beslutades att bygga ett fibernät under förutsättning att statligt bidrag på 60 procent erhålls via Jordbruksverket.

Ansökan inlämnades hösten 2015 och beslut om bidrag beviljades 2016-06-21. I augusti 2016 påbörjades plöj- och grävarbeten för nedläggning av 11 mil fiberslag till 399 anslutningar, var av 281 inom bidragsprojektet.

Våren 2017 påbörjades inblåsning och svetsning av fibrer vilket skulle vara klart till 2017-07-01. På grund av personalbrist hos blås- och svetsföretaget försenades detta arbete fram till årsskiftet 2017–2018.

Anläggningen slutbesiktigades 2018-02-22 med godkänd besiktning och då Ralångens fiber övertog anläggningen.

Upphandling av kommunikationsoperatör genomfördes hösten 2016 och där avtal slöts med IP-Only Networks AB, att gälla under tiden 2017–2022.

Avtal är också skrivet med Com Hem, gällande gruppavtal under tiden 2018–2020. Där kan medlemmar och hyresgäster teckna sig för bredband, TV och fast telefoni.

Stöd utgår till projektet inom landsbygdsprogrammet 2014–2020, med högst 60 procent av godkänd kostnad.
 
InformationUppdatering 2020-03-31

Föreningens årsstämma är på grund av pågående corona-pandemin, skjuten på framtiden.
Vi återkommer med kallelse så snart datum kan beslutas. Årsstämma skall enligt lag hållas senast 30 juni.

Föreningens gruppavtal med Com Hem är förlängt med samma villkor som nuvarande, att gälla till och med 2021-12-31.
Vid försäljning av fastigheter dit fiber har anslutits är det viktigt att ett överlåtelseavtal om andel i Ralångens Fiber Ekonomisk förening tecknas och att både köpare, säljare samt föreningen ges var sitt signerat original på detta avtal.

Ni finner överlåtelseavtalet på denna länk.


>