Jag vill ha följande tjänst.

      Jag beställer föreningens gruppanslutning från ComHem:

·         Internet.

·         Telefon.

·         Digital-TV

 

-          Månadskostnad 335 kr/månad inklusive moms. Betalas kvartalsvis i förskott.

-          Föreningen fakturerar ut denna tjänst på varje medlem i 36 månader.

-          Startkostnad för tjänsterna är 0 kr.

 

 

      Jag beställer själv valfri tjänst på www.ip-only.se

-          Föreningen fakturerar 60 kr/månad inklusive moms för drift av fibernätet.

-          Startkostnad vid valfri tjänst 0 kr         

 

 

      Jag avser att inte starta upp min fiberanslutning i dagsläget.

(Det här gäller för dig som valt att dra fram fiber till ett hus men inte har för avsikt att starta upp anslutningen nu, och därför alltså inte skall teckna något abonnemang. Vi vill ändå att du fyller i denna anmälan så att vi vet att vi inte missar någon.)

-          Föreningen fakturerar 0 kr i årsavgift.

-          Att starta upp fiberanslutningen i efterhand kostar 0 kr

 

 

Fiberförening:                                Ralångens Fiber Ekonomisk Förening

 

Namn: ……………………………………………………………………………………………………..

Adress: ……………………………………………………………………………………………………..

Fastighetsbeteckning.………………………………………………………………………………..

 

Beskrivning av anslutningen:
(anges endast då fler anslutningar finns på samma fastighetsbeteckning och adress)

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Personnummer: ………………………………………………………………………………………..

Underskrift: ……………………………………………………………………………………………….