Meny

Osäker? Läs mer här:
Fiber
Frågor & Svar
Medlemmar
Medlemskarta

Sugen på fiber?


En ekonomisk förening är ett företag vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en verksamhet där medlemmarna deltar som producenter eller konsumenter. Medlemmarna är alltså delägare i företaget, varje medlem har en röst vid föreningsstämman, en medlem per fastighet.

Den ekonomiska risken varje medlem tar är insatsen (100 kr). Om föreningen får ett överskott sker utdelning som fördelas lika på alla medlemmar. Årsavgiften på 100 kr är medlemmarnas driftbidrag.

Den Ekonomiska Föreningens egna kapital är medlemmarnas insatser, i vårt fall 100 kr. Verksamheten kommer att finansieras huvudsakligen genom anslutningsavgifter 15 000 - 20 000kr per fastighet, statliga bidrag och ideellt arbete.


Vad får du för pengarna?


• Du får ett framtidssäkrat kommunikationsnät för TV, radio, telefoni och internet! Detta är en förutsättning för en attraktiv och levande landsbygd där nya generationer kan utvecklas samtidigt som äldre tryggt kan bo kvar.

• Alla har pengar att spara i form av låga avgifter! Även ett hushåll som endast önskar nyttja ett fåtal av de tjänster som erbjuds.

• Den nya anslutningen är inte väderberoende! Riskerna för tillfälliga avbrott eller störningar i samband med storm eller åska är närmast obefintliga.

• Ingen kommer tvingas till mobil telefoni om kopparnätet plockas ner, fast telefoni kommer att fungera precis som vanligt och man kan behålla sitt gamla nummer.

• En ansluten fastighet har ett högre marknadsvärde! Om man någon gång ska sälja eller hyra ut sin fastighet har man ett ekonomiskt värde i anslutningen.

• Att ansluta sig i efterhand kan vara svårt! Det blir med all säkerhet både dyrare och krångligare.

• Kapaciteten för Internet och dataöverföring är obegränsad! Varken 3G, 4G eller framtidens 5G spås överträffa fördelarna med fiber.

Vänta inte - gå med redan idag! 
 
Bli medlem för att


- göra din röst hörd i projektet Ralångens fiber.
- projektet ska kunna fortskrida.
- ju fler medlemmar vi är desto snabbare och lättare är det att få projektet i rullning och avslutat.
- säkra att just din/dina fastigheter får fiber!


Bli medlem

Jag vill

För- & Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Fastighetsbeteckning:

Telefonnummer:

Din e-postadress:
*
Dagens datum med två siffror (spamkontroll):

(Glöm inte att betala också, se nedan.)

* Om du inte har någon mail-adress går det bra att anmäla sig ändå. Mycket av framtida information kommer dock att spridas via mail så det kan vara bra att ha en mail-adress. Vill du ha hjälp att skaffa en så kan du kontakta Manne Freyland i styrelsen.

Betalning


Anmäl ditt medlemskap via formuläret ovan.

Efter att anmälan är gjord så betalar du in 200kr** till:
BankGiro: 208-1792
Märk inbetalningen med FASTIGHETSBETECKNING samt ditt förnamn och efternamn.

När vi har registrerat din betalning kommer ditt namn att läggas in i listan över medlemmar samt din fastighet att markeras på kartan över medlemmar.

(Om det skulle kännas bättre går det naturligtvis bra att kontakta någon av de områdesansvariga eller någon i styrelsen för att ge sina uppgifter och bli medlem.)

**100kr är din insats i projektet, får föreningen ett överskott sker utdelning, lika till alla. Resterande 100kr är den årliga medlemsavgiften. Äger du fler fastigheter som ska anslutas betalar du 100kr per fastighet, men bara en medlemsavgift på 100kr.


Design Manne Freyland och Kenny Carlsson (tack till Tobias Halldin)
Fotograf: Monica Larsson, Caroline von Wachenfelt mfl.