Meny
Teknikskifte i Telias fasta nät


De äldsta delarna av det fasta telenätet - som saknar fiber och bredband - kan inte moderniseras för att möta dagens och framtidens krav. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att erbjuda kunderna bra lösningar med denna föråldrade teknik. Det är bakgrunden till det teknikskifte som nu genomförs. Den ökar möjligheterna att bo och arbeta i glest befolkade områden, bland annat genom betydligt bättre internetanslutningar. Vi kan helt enkelt inte erbjuda våra kunder bra lösningar med en föråldrad teknik som kan vara ända från 1930-talet.

Förutsättningarna - och tekniken - för telefoni varierar i olika delar av landet. Det viktigaste för Telia är att kunna erbjuda kunderna modern telefoni - oavsett om det sker via fiber, det fasta nätet eller mobilnätet. Därför investerar vi för framtiden och ersätter de äldsta näten med modern teknik. Läs gärna mer om våra satsningar på telia.se/livet

Teknikskiftet innebär att Telias kunder i de områden som berörs erbjuds en ny telefonilösning. Kunderna kan därmed ringa till likvärdigt pris och med likvärdig kvalitet samt väljer själva om de vill ha kvartals- eller månadsfaktura. Installationen görs utan kostnad av kunniga tekniker som samtidigt säkrar kvaliteten. Det finns dessutom möjlighet att prova lösningen under en månad då vi bara debiterar för trafikkostnader.

Den nya telefonilösningen fungerar via det mobila nätet men kan inte jämföras med en vanlig mobiltelefon. Utrustningen - den särskilda adaptern som vid behov kompletteras med en utomhusantenn - ger betydligt bättre signalmottagning än en vanlig mobiltelefon. Kunderna fortsätter alltså att ringa med sina vanliga telefoner som ansluts till en adapter. Innan beslut fattas om att genomföra bytet sker noggranna mätningar i berörda områden för att bekräfta att den nya telefonilösningen verkligen fungerar. Detta kontrolleras även vid installationen. Det fasta nätet avvecklas inte förrän vi är säkra på att lösningen fungerar hos kunderna.

Samma telefonilösning som används inom Teknikskiftet används även i de fall där förutsättningarna för att leverera traditionell, fast telefoni förändrats på ett avgörande sätt utanför vår kontroll. Det kan till exempel röra sig om vägbyggen, brott på sjökabel som enligt lag inte får ersättas, uppsagda avtal och långa stolplinjer som till stor del är angripna av till exempel röta eller som fällts av storm i svårtillgängliga områden.

Sammanfattningsvis så används den nya telefonilösningen både i Teknikskiftet och i de fall ett utbyte av den fasta telefonin är påtvingat på grund av yttre omständigheter.


- Hur får jag tillgång till internet med den nya telefonilösningen?

- Via adaptern som ingår i erbjudandet kan du koppla upp dig på internet med hastigheter från ca 200 kbit/s. För kunder som har 3G-täckning blir hastigheten högre. I erbjudandet ingår tjänsten Mobilsurf Bas för max 9 kr/dygn. Mer information om mobilsurf finns på telia.se/privat


*Texten hämtad från telia.se


 
Fasta telefonin på väg att tas bort

Telia avvecklar det fasta telefoninätet på landsbygden. Uppskattningsvis 600 000 hushåll på landet blir utan fast telefoni.

De som har ett fast telefonabonnemang via Teliasoneras kopparledning till sin bostad måste skaffa sig bredband med internettelefoni, till exempel via fiber, om de ska ha kvar ett fast telefonabonnemang i framtiden.

Teliasonera räknar med att avveckla den traditionella fasta telefontjänsten (så kallad kretskopplad telefoni) som nyttjar vanliga kopparledningar. Det är fullt sannolikt att huvuddelen av det gamla kopparnätet på landsbygden avvecklas redan inom åtta år, till 2020.

Tappat mark
Beskedet om den snabba avvecklingen av kopparnätet kommer från Skanova, det bolag i Teliasonerakoncernen som svarar för driften av det fasta telenätet i Sverige.

Kopparnätet har tappat mark i många år. År 2000 fanns i Sverige cirka sex miljoner abonnenter med fast telefoni via kopparledning. I slutet av 2010 var siffran 3,7 miljoner abonnemang, varav 600 000 på landsbygden.

Mobiltelefoni och internettelefoni via bredband tar över.

– Skanova bedömer att en till två miljoner abonnentledningar av koppar fortfarande kommer att vara i drift år 2020, säger Ingemar Petersson, chef för nätservice i Skanova.

Minskning
Det handlar om en minskning av abonnentantalet med mellan 45 och 72 procent på åtta år för hela landet. Teliasonera har hittills inte presenterat någon tidpunkt när den gamla kretskopplade telefontekniken kommer att vara helt avvecklat men nyligen kom ett intressant besked från Lars Nyberg, vd för Teliasonerakoncernen.

– Jag tror att all rösttelefoni kommer att vara internetbaserad 2025, sa Lars Nyberg till nyhetsbyrån E 24.

Håkan Dahlström, chef för mobiltjänster i hela Teliasonerakoncernen, bedömer att den traditionella kretskopplade telefontekniken avvecklas i Teliasoneras mobila nät i Sverige till 2025.

Behöver mobilt
– Det är fullt rimligt. Teliasonera kommer att erbjuda en modern internettelefonitjänst för smarta telefoner som även klarar meddelandetjänster, video och en rad andra tjänster. Abonnenterna behöver då mobilt bredband, säger Håkan Dahlström.

Grunden för avvecklingen är att det inte längre rent tekniskt går att hålla tillräckligt hög kvalitet i näten.

– Runt 2025 finns inte längre all utrustning som behövs för att hålla det fasta kretskopplade telefonnätet i drift. Leverantörerna har i många fall slutat tillverka nätutrustningen, säger Freenasp Mobedjina, ansvarig för bredbandsstrategi i Teliasonera Sverige.

Måste skaffa bredband
Den världsbild som Lars Nyberg, Håkan Dahlström och Freenasp Mobedjina redovisar leder bara till en enda slutsats. Den som vill ha fast telefoni även i framtiden behöver vid någon tidpunkt skaffa sig fast bredband.

Skanovas bedömning är att i vissa delar av Sverige kommer kopparnätet att kunna konkurrera med fibernät och mobilt bredband. Det gäller särskilt i äldre villaområden på tätorter.

Där kan kopparnätet återanvändas för att erbjuda bredband med hög kapacitet och internettelefoni. Men för landsbygdens kopparnät lämnar inte Skanova något stort hopp på sikt.


*Texten hämtad från atl.nu


Design Manne Freyland och Kenny Carlsson (tack till Tobias Halldin)
Fotograf: Monica Larsson, Caroline von Wachenfelt mfl.