Meny

Medlemskarta


Här finns en digital karta där alla medlemmar och alla som anmält intresse finns inritade. Finns ni inte med på kartan så kontakta oss gärna så fixar vi det.

Har ni en blå markör på kartan så är ni medlemmar och har betalat in medlemsavgiften, har ni en ljusgrön markör så väntar vi inbetalning eller så har ni bara anmält intresse.
H
ar ni betalat in avgiften och vill bli blåa på kartan så kontakta oss gärna.

Öppna kartan
Blå markering = Betalande medlemmar,
Ljusgrön markering = Anmält intresse,

Vill du också få fiber till din adress? Bli medlem!

Sugen på fiber...


En ekonomisk förening är ett företag vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en verksamhet där medlemmarna deltar som producenter eller konsumenter. Medlemmarna är alltså delägare i företaget, varje medlem har en röst vid föreningsstämman, en medlem per fastighet.

Den ekonomiska risken varje medlem tar är insatsen (100 kr). Om föreningen får ett överskott sker utdelning som fördelas lika på alla medlemmar. Årsavgiften på 100 kr är medlemmarnas driftbidrag.

Den Ekonomiska Föreningens egna kapital är medlemmarnas insatser, i vårt fall 100 kr. Verksamheten kommer att finansieras huvudsakligen genom anslutningsavgifter 18 000 - 20 000kr per fastighet, statliga bidrag och ideellt arbete.

Bli medlem du också!

 
Medlemmar

(Fördelat på medlemmarna har vi nu totalt cirka 358 anslutningar.)

Följande har betalat in medlemsavgift (100kr) och insats (100kr) och är därmed medlemmar i föreningen.

Gör som grannen, bli medlem!

Design Manne Freyland och Kenny Carlsson (tack till Tobias Halldin)
Fotograf: Monica Larsson, Manne Freyland mfl.