Meny
Ordlista

Byalag

De boende samarbetar kring utbyggnad av bredband i sin by

Byanät
Anslutningsnätet för bredband som ansluter byalagets fastigheter till ett operatörsnät

Operatörsnät/Operatörsnod
Operatörsnät kallas det nät som en operatör äger och som ansluter en fiberkabel till byanätets nod.

Byanod
Detta är byanätets överlämningspunkt till nätägaren och den kan vara placerad på samma ställ som

Operatörsnoden
Det är navet i byanätet. Det är den fysiska platsen där näten går ihop, Byanätet
möter Operatörsnätet.

Kanalisation
Detta är rör eller slang som grävs ner, i detta rör eller slangen ska sedan själva fiberkabeln dras in.
Det ska också agera skydd för kabeln.


 
Ordlista


Fiberkabel

Kablar som innehåller optiska fibrer där signalöverföringen sker med ljuspulser.

Fördelning
Med detta menas det utrymme eller lokal där kablarna startar, avgrenas eller avslutas (ex
kabelbrunn, kopplingsskåp, kopplingsställe eller skarvlåda.)

Skarvpunkt
Skåp eller inneslutning för koppling och skarvning av kablar kallas skarvpunkt
Fastighetsnät. Förbindelse mellan anslutna hus på fastigheten. Kan även vara mellan lägenheter eller rum i ett hus

Användarnod
Den plats i en bostad som används för inkoppling av fiber, optoelektrisk omvandlare samt övrig aktiv
kommunikationsutrustning.

Anslutningsutrustning.
Det är den utrustning som kopplas till fiberförbindelsen så information kan skickas med hjälp av laserljus.
Annan aktiv utrustning är tex , router, switchar, utrustning för trådlöst (WiFi) och strömförsörjning i
bostaden eller företaget. Denna utrustning tillhandahålls normalt av en operatör.


Design Manne Freyland och Kenny Carlsson (tack till Tobias Halldin)
Fotograf: Monica Larsson, Manne Freyland mfl.